Chào mừng Quý Khách đến với Tiến Thanh Công Ty lọc nước chuyên nghiệp

Facebook here

Thiết kế hệ thống

Phần mềm DuPont - Wave tích hợp trên Window dùng thiết kế hệ thống RO, UF...

Client Name Read more

Điều khiển hệ thống RO

Bằng Omron PLC - CX One, điều khiển HT bằng máy tính - CX Programmer, lập trình bậc thang hoặc STL

Client Name Read more

Tham khảo CT Huấn luyện bằng Anh Ngữ

Vận hành trạm cấp nước vừa & nhò tại bang Washington, US

Client Name Read more

Hệ thống RO 2000

Hệ thống chiết rót

Xử lý nước thải