Kiến thức

Kỹ thuật lọc Nano

Là công nghệ lọc cho phép loại bỏ các vật thể có kích thước từ 0,001- 0,01 um (1-10nm) trở lên ra khỏi dung dịch. Áp suất làm việc từ 1-40 bar. Một số kỹ thuật Nano lọc có chọn lọc nhờ các “nam châm” do vật liệu chế tạo màng đặc biệt tạo ra. Công nghệ NF không đơn thuần chỉ là kích thước màng lọc mà còn là vật liệu. Vật liệu NF có thể phản ứng với các chất trên bề mặt, hấp phụ, hấp thụ các chất hóa học

Nước đầu ra khỏi màng lọc Nano sẽ loại bỏ được hầu hết huyền phù, các loại vi khuẩn vi rút, một số các ion, phân tử lớn có kích thước nhỏ hơn lỗ lọc. Các ion, muối có kích thước phân tử nhỏ hơn lỗ lọc (<1nm) và nước sẽ vượt qua màng

Sử dụng được với áp suất thấp, dễ lắp đặt và sử dụng Nước vẫn giữ lại được các thành phần khoáng tốt cho cơ thể Không nước thải, không dùng điện. Tuổi thọ màng thấp, dễ bị tắc màng. Các chất khoáng còn lại trong nước có thể sẽ không có lợi cho cơ thể. Virus, vi khuẩn bị giữ trên màng lọc sau một thời gian sử dụng có nguy cơ phát triển và phá vỡ màng lọc khiến chất lượng nước đầu ra bị ảnh hưởng. Muối khoáng và các phân tử/ ion nhỏ hơn lỗ lọc (1nm) bịt lọt qua màng dễ dàng

Xử lý nước sinh hoạt: Công nghệ nano được ứng dụng để loại bỏ asen, amoni trong nước cấp. Hiện nay nước sinh hoạt ở hầu hết các địa phương ở Việt Nam đề bị nhiễm các chất hóa học nói trên. Tiền xử lý trước khi xử lý nước tinh khiết RO, DI. Cùng với RO, MF, UF kết hợp để xử lý nước lợ, nước mặn. Trong công nghiệp thực phẩm, nước giải khát: Kết hợp cùng các công nghệ lọc MF, UF và RO trong các kỹ thuật trích ly, cô đặc … Xử lý nước thải