• facebook
  • twitter
  • linkin
  • technorati
  • myspace
Nhập từ khóa cần tìm:

Chuyên mục

Video & Kiến thức

Reverse Osmosis là gì?

Posted:Jan 07, 18

Reverse osmosis: thẩm thấu ngược là công nghệ sử dụng áp suất để đẩy nước đi từ dung dịch có nồng độ cao qua một lớp màng bán thấm sang dung dịch có nồng độ thấp hơn, các chất hòa tan bị giữ lại trên lớp màng này và chỉ có nước đi qua.

Kỹ thuật lọc Nano

Posted:Dec 16, 17

Là công nghệ lọc cho phép loại bỏ các vật thể có kích thước từ 0,001- 0,01 um (1-10nm) trở lên ra khỏi dung dịch. Áp suất làm việc từ 1-40 bar. Một số kỹ thuật Nano lọc có chọn lọc nhờ các “nam châm” do vật liệu chế tạo màng đặc biệt tạo

Kỹ thuật lọc UF

Posted:Dec 16, 17

Màng lọc UF( Ultra Filtration) hay còn gọi là màng siêu lọc sợi rỗng thẩm thấu, mỗi sợi màng có dạng hình ống, màu trắng, khi lọc cho phép nước đi từ ngoài vào trong lòng ống nhờ áp lực dòng chảy của nước, khi ta bịt một đầu ống lại hoặc