Chào mừng Quý Khách đến với Tiến Thanh Công Ty lọc nước chuyên nghiệp

Facebook here

Sản phẩm

Khử sắt - Mangan

Mô tả

 • Mangan thường tồn tại song song với sắt trong nước ngầm
 • Cũng như sắt, mangan thường có trong nước ngầm dưới dạng ion Mn2+, nhưng với hàm lượng tương đối thấp, ít khi vượt quá 5mg/l
 • Tuy nhiên, với hàm lượng mangan trong nước lớn hơn 0,1mg/l sẽ gây nguy hại trong việc sử dụng, giống như trường hợp nước chứa sắt với hàm lượng cao
 • Phương pháp xử lý

 • Làm thoáng đơn giản trên bề mặt bể lọc
 • Làm thoáng tự
 • Tháp làm thoáng cưỡng
 • Bể lắng tiếp
 • Bể lọc cặn
 • Đặc tính

 • Khử sắt - Mangan bằng lọc đa tầng
 • Hạt Birm
 • Ứng dụng

 • Sinh hoạt