• facebook
  • twitter
  • linkin
  • technorati
  • myspace
Nhập từ khóa cần tìm:

Chuyên mục

Video & Kiến thức

Khử sắt - Mangan

Posted by: tienthanh admin | On: Dec 23, 17

Nguồn nước

Mangan thường tồn tại song song với sắt trong nước ngầm.

Cũng như sắt, mangan thường có trong nước ngầm dưới dạng ion Mn2+, nhưng với hàm lượng tương đối thấp, ít khi vượt quá 5mg/l.

Tuy nhiên, với hàm lượng mangan trong nước lớn hơn 0,1mg/l sẽ gây nguy hại trong việc sử dụng, giống như trường hợp nước chứa sắt với hàm lượng cao.

Hệ thống

Làm thoáng đơn giản trên bề mặt bể lọc

Tháp làm thoáng tự nhiên

Tháp làm thoáng cưỡng bức

Bể lắng tiếp xúc

Bể lọc cặn sắt

Thiết bị

Khử sắt - Mangan bằng lọc đa tầng

Ứng dụng

Sinh hoạt