Hổ trợ KT

Sách & Tài liệu

 • Điều khiển động cơ Industrial Motor Control
 • Khử trùng nước Disinfection by Chlorination
 • Hướng dẫn vận hành trạm xử lý nước vừa và nhỏ Basics For Small Water Systems
 • Tẩy rửa lõi lọc RO Cleaning RO Membrane
 • Revere Osmosis P&ID Secure Water Treatment(SWaT) Testbed
 • Piping and Instrumentation Diagram Development 1st Edition Piping and Instrumentation Diagram Development
 • Reverse Osmosis: Design, Processes, and Applications for Engineers 1st Edition Reverse Osmosis: Design, Processes, and Applications
 • Industrial Mechanics 4th Edition Industrial Mechanics
 • Electrical Motor Controls for Integrated Systems Fifth Edition 5th Edition Electrical Motor Controls
 • Chương trình điều khiển PLC & HMI

 • Reverse Osmosis Controller / Omron PLC CP1L 20 IOs PLC Programming (updating)
 • Reverse Osmosis Controller / HMI HMI Programming(updating)
 • Hướng dẫn vận hành

 • E8 E8 Manual
 • E4 E4 Manual
 • Certification

 • Piping & Instrumentation Diagram Certification