Liên hệ

Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Môi Trường TIẾN THANH

  • Địa chỉ:58 Tân Hóa Quận 11 TP Hồ Chí Minh
  • ĐT: +84 08 39698453
  • Fax: +84 08 39698454
  • Email: locnuoctienthanh@ymail.com